Aktuariusz, MSR 19 – nazwy związane z fachową kalkulacją wszelkich rezerw finansowych.

Rozwój gospodarczy oraz ekonomiczny przyczynił się do postępu wielu nowych fachów wiążących właśnie z gospodarką a także ekonomią, które częstokroć są ze sobą związane. Zawody te przez wzgląd często na własną oryginalność i zapotrzebowanie cieszą się sporą renomą i coraz więcej ludzi decyduje się na ich świadczenie.

Potrzebna profesja

Jednym zawodów, który jest bardzo poważany w Ameryce i w Europie Zachodniej to aktuariusz. W Polsce jest to nowy fach, który uznanie dopiero zyskuje. Aktuariusz to specjalista z dziedziny matematyki finansowej a także z ubezpieczeniowej. Jego głównym miejscem pracy są przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, reasekuracyjne albo fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

Cała oferta tutaj
Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

niezbędni są profesjonaliści od oceny ryzyka. Trudni się on przeliczaniem ryzyka losowych wypadków oraz wysokości wiążących z tym opłat ubezpieczeniowych. Określa też tzw. rezerwy finansowe. Aktuariusz jest fachem, który przynosi wiele satysfakcji zawodowej jednakże jest on specjalnością bardzo odpowiedzialną oraz potrzebujący sporego zaangażowania. Przez sporo ludzi uznawany jest za fach przyszłości, który będzie coraz bardziej niezbędny.

Wycena świadczeń pracowniczych

Aktuariusz trudni się także oszacowaniem rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Aktuariusze muszą działać zgodnie z konkretnymi zasadami a także standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony zagadnieniom świadczeń pracowniczych, które są wiążące dla pracodawców. MSR 19 nakreśla, jaka metoda powinna być stosowana by wykonać oszacowanie na świadczenia pracownicze , a także bardzo dużo kwestii oraz wiadomości, jakie muszą pojawić się w raporcie aktuarialnym podpisywanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest standardem, z którym nieodzownie musi obeznać się każdy aktuariusz, aby poprawnie wykonywać własną pracę. W szczególności, iż każda osoba, która musi przeprowadzić kalkulację rezerw potrzebuje wsparcia aktuariusza, gdyż sama nie jest w stanie zrobić kalkulacji pojedynczych ujawnień.